အာဆီယံ ေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေကာင္စီအစည္းအေဝး က်င္းပ~MFF အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးတင္ေအာင္ကို ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမွင့္ခဲဲ့

JI7A6025

အာဆီယံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFF)၏ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ေကာင္စီအစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ႏိုဗိုတယ္ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

JI7A5887

ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ အာဆီယံ ေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ အာဆီယံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ထရန္၊ အာဆီယံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကီယက္ဖ္ဆမစ္၊ အာဆီယံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး မစၥတာ ဒါတိုအဇူဒင္ႏွင့္ အာရွ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အာဆီယံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဥကၠဌမ်ား၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝး အတြင္း အာဆီယံ ေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပ ေနသည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေငြေၾကးပိုင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠဌႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးတင္ေအာင္အား အာဆီယံ ေဘာလံုးေလာက အတြင္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အက်ိဳးေဆာင္ခဲ့မႈ အတြက္ အာဆီယံ ေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဂုဏ္ျပဳဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးတင္ေအာင္မွ လက္ခံ ရယူခဲ့ၿပီး အာဆီယံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳ႔ပ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိယက္ဖ္ဆမစ္က ေပးအပ္ ခဲ့သည္။

ထိုု႔ေနာက္တြင္ တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ အာဆီယံ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠဌမ်ား၊ အာဆီယံ ေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ အာဆီယံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဥကၠဌမ်ား၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္က အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ကာ အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း အျမင့္ဆံုး ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲႀကီး ျဖစ္သည့္ AFF Suzuki Cup 2016 ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ မဲခြဲပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ ညေန ၇း၀၀ နာရီတြင္ ႏိုဗိုတယ္ ဟိုတယ္ Grand Ballroom ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *