.

ျမန္မာ၊ကေမၻာဒီးယား၊ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ ယူ-၂၂ အသင္းမ်ားပါဝင္မည့္ KBZ BANK CUP 2017 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပမည္
===================================================================================
၂၉ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ SEA GAMES ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရွိေနသည့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၂၂ အသင္း၏ ၿပိဳင္ပြဲႀကိဳျပင္ဆင္မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကေမၻာဒီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ႏွင့္ ဂ်ပန္ (တကၠသိုလ္လက္ေရြးစင္)ယူ-၂၂ အသင္းတို႕ကို ဖိတ္ေခၚကာ KBZ BANK CUP 2017 ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သုဝဏၰကြင္းတြင္ ဇြန္လ ၂၈ရက္ေန႕မွ ဇူလိုင္လ ၂ရက္ေန႕အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ယူ-၂၂ေဘာလံုးအသင္းသည္ ဇြန္လ ၂၈ရက္ေန႕တြင္ ကေမၻာဒီးယားအသင္း ႏွင့္ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႕တြင္ ေဟာင္ေကာင္ အသင္း ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဇူလုိင္လ ၂ရက္ေန႕တြင္ ဂ်ပန္(တကၠသိုလ္လက္ေရြးစင္) အသင္းႏွင့္လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာယူ-၂၂ အသင္းကို လာေရာက္အားေပမည့္ ျမန္မာေဘာလံုးခ်စ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ေတာင္ဘက္ ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ ပြဲၾကည့္စင္ ရိုးရိုးတန္းလက္မွတ္မ်ားကို ၁၀၀၀က်ပ္၊ အေရွ႕ဘက္ရိုးရိုးတန္း ပြဲၾကည့္စင္ လက္မွတ္မ်ားကို ၂၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အထူးတန္းပြဲၾကည့္စင္ လက္မွတ္မ်ားကို ၃၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

fixture new one

kbz cup trophy and logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *