လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ ဖူဆယ္ေဘာလုံးဒုိင္လူႀကီးသင္တန္္း (၂/၂၀၁၆) ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

youth-newly

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ ဖူဆယ္ေဘာလုံးဒုိင္လူႀကီးသင္တန္္း (၂/၂၀၁၆) ဖြင့္ပြဲက်င္းပအခမ္း အနားကို ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္၊ နံနက္ ၁၀:၀၀ နာရီက ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

သင္တန္းဖြင့္ပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုသိန္း၊ ဒုိင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းခ်ဳိႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကုိသိန္းမွ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ ဒိုင္လူႀကီးသစ္ မ်ား ေပၚထြက္ေစေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လုစ္ေပးသည့္ ဒုိင္ေကာ္မတီ ဌာနကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယူ-၂၀ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒုိင္လူႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခြင့္ရရွိထားသည့္ ဒုိင္ေကာ္မတီဌာနမွ ဒုိင္လူႀကီး ေဒၚသိန္းသိန္း ေအးအား ဂုဏ္ယူ ပါေၾကာင္း၊ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဖူဆယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ႏွစ္စဥ္က်င္းပႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အာဆီယံ၊ အာရွ၊ ကမၻာ့အဆင့္ထိ ကိုင္တြယ္ႏုိင္သည့္ ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္ေသာ ဒုိင္လူႀကီးမ်ား ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိအပ္အေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကားေျပာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ ဖူဆယ္ေဘာလုံး ဒုိင္လူႀကီးသင္တန္္း (၂/၂၀၁၆) တြင္ စုစုေပါင္း သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ ၂၀ ဦး တက္ေရာက္လ်က္ သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *