ျမန္မာအသင္း အဖြင့္ပြဲစဥ္တြင္ ရလဒ္ဆိုးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ

mhs_0836

၂၀၁၆ ဆူဇူကီးဖလား အုပ္စုအဆင့္ အုပ္စု(ခ) ပြဲစဥ္ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအသင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အသင္းတို႔ ပြဲစဥ္တြင္ ဗီယက္နမ္
အသင္းကို ႏွစ္ဂိုးတစ္ဂိုး ျဖင့္႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာအသင္း သည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ပြဲတြင္ ပြဲထြက္ လူစာရင္း၌ ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး (ဂိုး)၊ ေဇာ္မင္းထြန္း၊ ေဒးဗစ္ထန္း၊ နႏၵေက်ာ္၊
ရန္ေအာင္ေက်ာ္၊ ရဲကိုဦး၊ ေကာင္းဆက္ႏိုင္၊ ေအာင္သူ၊ ၀င္းႏိုင္စိုး၊ ၿဖိဳးကိုကိုသိန္း၊ ေမာင္ေမာင္လြင္တို႔ႏွင့္ ပြဲထြက္လာခဲ့သည္။
ျမန္မာ အသင္းသည္ ပြဲစသည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အသင္းဘက္သို႔ ထိုးေဖာက္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပြဲခ်ိန္ ေျခာက္မိနစ္
အတြင္း ဂိုးကန္သြင္းမႈ သံုးႀကိမ္ခန္႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ အသင္းကလည္း ျမန္မာ အသင္းဘက္သို႔ ျပန္လည္
ထိုးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ပြဲခ်ိန္ ၉ မိနစ္အေရာက္တြင္ ဗီယက္နမ္ တိုက္စစ္မွဴး၏ ကန္ခ်က္မွာ ဂိုးဘားတန္းေပၚ
ေက်ာ္သြားခဲ့သည္။ ပြဲခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ အသင္းက ျမန္မာအသင္းကို ပိုမိုဖိအားေပး ကစားလာခဲ့ၿပီး
ပြဲခ်ိန္ ၂၄ မိနစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ တိုက္စစ္မွဴး  Nguyen Quyetက ဗီယက္နမ္ အသင္းအတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး
သြင္းယူသြားခဲ့သည္။ ပထမပိုင္းလက္က်န္ မိနစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္သင္းစလံုး ထိုးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပထမပိုင္း
အၿပီးတြင္း ဗီယက္နမ္ အသင္းက (၁-၀) ဂိုးျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနခဲ့သည္။
ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအသင္းသည္ ရဲကိုဦးအစား မ်ိဳးကိုထြန္းကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေခ်ပဂိုး ရရွိရန္
ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တိုက္စစ္တြင္လည္း ၀င္းႏိုင္စိုး အစား သန္းပိုင္ကို ထည့့္သြင္းကာတိုက္စစ္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ
လုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအသင္းသည္ ပြဲခ်ိန္ ၆၉ မိနစ္တြင္ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရး တစ္ႀကိမ္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း  နႏၵေက်ာ္
အသံုးအခ်ႏိုင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ပြဲခ်ိန္ ၇၃ မိနစ္တြင္မူ တိုက္စစ္မွဴး ေအာင္သူက ဘယ္ေျချဖင့္ ဧရိယာ အျပင္ဘက္မွ
ကန္သြင္းကာ ျမန္မာအသင္းအတြက္ ေခ်ပဂိုးကို သြင္းယူေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ပြဲခ်ိန္မိနစ္ ၈၀ တြင္ ဗီယက္နမ္ အသင္းေခါင္းေဆာင္ Le Cong Vinh က ဗီယက္နမ္ အသင္းဘက္သို႔ ဒုတိယဂိုးကို
သြင္းယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပြဲအၿပီးတြင္ (၂-၁) ဂိုးျဖင့္႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *