ပဏာမအသက္ (၁၄)ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္လက္ေရြးစင္အသင္း စတင္ဖြဲ႔စည္း

U-14-715x400

မန္မာႏိုုင္ငံေဘာလံုုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MFF)အေနျဖင့္၂၀၁၉ ခုုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္မည့္ အသက္ (၁၇)ႏွစ္ေအာက္ ကမၻာ့ဖလား လူငယ္ေဘာလံုုးၿပိဳင္ပြဲသိုု႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အသက္(၁၄)ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္လက္ေရြးစင္အသင္းအား စတင္ ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္ႏိုုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ထုုိ႕အျပင္ ယခုုႏွစ္ ဇူလိုုင္လအကုုန္တြင္ ဘရုူႏိုုင္းႏိုုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္မည့္ အသက္ (၁၄)ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေဘာလံုုးပြဲေတာ္သိုု႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုုင္ရန္အတြက္ပါ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိကဲ့သိုု႔၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔မွ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ MFF U-14 Boys 100 Plus Super Cup 2015 ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ ေဘာလံုုး အကယ္ဒမီေက်ာင္းမ်ားမွ ပဏာမလက္ေရြးစင္လူငယ္ကစားသမား (၅၉) ဦးအား ေရြးခ်ယ္ထားရွိသည္။

သိုု႔ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသင္းနည္းျပ(၂)ဦး ၊ လူငယ္ကစားသမား(၅၉)ဦးအေနျဖင့္ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ခုုႏွစ္ မတ္လ (၁)ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) အခ်ိန္တြင္ MFF သိုု႔လာေရာက္သတင္းပိုု႔ရမည္ျဖစ္သည္။

U-14-Player-1024x821

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *