MNL Media Officer Course 2015

MNL Media Officer Course 2015

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ (MNL) ၿပိဳင္ပဲြမ်ားျဖစ္သည့္ MNL (1), MNL (2), MNL လူငယ္ၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဒိုင္းႏွင့္ အျခား ၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အသင္းအသီးသီး၏ ႏုိင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ ဖူဆယ္ႏွင့္ အျခား ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ Media Officer မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရးအတြက္ Myanmar National League မွ မီဒီယာ အရာရွိ သင္တန္း MNL  Media Officer Course 2015 ကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ မနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ညေန ၄း၃၀ နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

MNL Media Officer Course 2015 မီဒီယာ အရာရွိ သင္တန္း တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအား MFF ႏွင့္ MNL  ၿပိဳင္ပဲြအသီးသီးတြင္ Media Officer (MO) အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္မႈကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူမ်ားအား ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထူးခြ်န္ သင္တန္းသားမ်ားအား ၿပိဳင္ပဲြအဆင့္အတန္း အလုိက္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိက္သင့္သည့္ ပဲြကိုင္တြယ္ေၾကးေငြ ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္ (မွတ္ခ်က္- အျမဲတမ္း လခစား ၀န္ထမ္းမဟုတ္ပါ။ ပဲြရွိသည့္ ေန႔တြင္သာ တာ၀န္ယူရန္ ျဖစ္သည္)။

သင္တန္းမွ ၀န္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား-
(၁) သင္တန္းေၾကး ေပးသြင္းရန္ မလုိ။
(၂) သင္တန္း (၃)ရက္အတြင္း ေန႔လည္စာ (ထမင္း၊ဟင္း)၊ ေကာ္ဖီႏွင့္မုန္႔ မ်ားအား သင္တန္းမွ က်ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။
(၃) သင္တန္းကာလအတြင္း ၀တ္ဆင္ရန္ အက်ီ ၤ(Polo Shirt) တစ္ထည္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
(၄) သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ Certificate ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
(၅) သင္တန္းသား ဦးေရသည္ (၃၀) ဦးသာ ျဖစ္သည္။
(၆) က်ား-မ / အိမ္ေထာင္ရွိ-မရွိ ခဲြျခားျခင္း မရွိပါ။

အရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
(၁) အနိမ့္ဆံုး ဘဲြ႔တစ္ခုခု ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ (သုိ႔ေသာ္ ပညာရပ္ကြ်မ္းက်င္မႈ-အေတြ႕အၾကံဳအရ ေလ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားသင့္ပါက စဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္သည္။
(၂) အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ေရး-ေျပာ-ဘာသာျပန္ ႏိုင္သူမ်ားအား အဓိက ဦးစားေပးမည္ျဖစ္သည္။
(၃) မီဒီယာ လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳ ရွိသူျဖစ္ပါက အထူး ေကာင္းမြန္ပါသည္။
(၄) အသက္အရြယ္  အငယ္ဆံုး ၂၀ ႏွစ္မွ အၾကီးဆံုး ၃၅ ႏွစ္ အထိသာ လက္ခံပါသည္။
(၅) MFF ႏွင့္ MNL ၿပိဳင္ပဲြအသီးသီးအတြက္ ေပးအပ္သည့္ Media Officer တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ႏုိင္သူမ်ား(နယ္ေဒသ မေရြး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ မေရြး) သာ ေလ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ Link တြင္ ပါရွိေသာ File ကို Download ျပဳလုပ္၍ လိုအပ္သည္မ်ား အျပည့္အစံု ျဖည့္စြတ္ကာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ပါရန္ႏွင့္ ေပးပို႔သည့္ ေလွ်ာက္လြာမ်ားအား စိစစ္၍ ျပန္လည္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (သတ္မွတ္ အခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်ေပးပို႔ေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား၊ မျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား အား လက္ခံစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။ ေလွ်ာက္လႊာရွင္ အဆမတန္ မ်ားျပားေနပါက အင္တာဗ်ဴး ေခၚ၍ လည္းေကာင္း၊ ျဖည့္စြတ္ထားသည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအရ လည္းေကာင္း သင္တန္းသားအျဖစ္ ထပ္မံစိစစ္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္ကို နားလည္ေပးေစလုိပါသည္။)

Download ဆဲြယူရန္-
https://www.mediafire.com/?9ppexux9qlm110t

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *