ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၂၃ အသင္း ျပည္ပ ေျခစမ္းပြဲမ်ား သြားေရာက္ ကစားမည္

The MFF » competition » ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၂၃ အသင္း ျပည္ပ ေျခစမ္းပြဲမ်ား သြားေရာက္ ကစားမည္

December 26, 2018 / By Admin

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၂၃ အသင္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အေစာပိုင္းတြင္ ေျခစမ္းပြဲမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားရန္
ဖိတ္ၾကားခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျခစမ္းပြဲမ်ားသြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားရန္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၂၃ အသင္းကို အိုမန္ယူ-၂၃ အသင္းႏွင့္ ကာတာယူ-၂၃ အသင္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားရန္
ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး အိုမန္ယူ-၂၃ အသင္းႏွင့္ အိုမန္ႏိုင္ငံ၊ Muscat ၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔၌
ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည္ျဖစ္သည္။

ကာတာယူ-၂၃ အသင္းႏွင့့္ ပြဲစဥ္ကိုမူ ကာတာႏိုင္ငံ ဒိုဟာၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာယူ-၂၃ အသင္းကို နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးၾကည္လြင္က တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ေျခစမ္းပြဲမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည့္ ကြင္းအမည္၊ ပြဲကစားခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ Link မ်ားကို သိရွိရသည္ႏွင့္
ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။