ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး တို႔ မဲေခါင္ေဒသ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ကစားသမားမ်ားအား ေတြ႔ဆံု

The MFF » latest news » ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး တို႔ မဲေခါင္ေဒသ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ကစားသမားမ်ားအား ေတြ႔ဆံု

အောက်တိုဘာ 9, 2018 / By Admin

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပသည့္ Mekong -Japan Summit Ceremony အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး (H.E Shinzō Abe)ႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသ အာဆီယံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ိဳၿမိဳ႕ Akasaka Palace ဟိုတယ္တြင္ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္ တုိ႔မွ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ား၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ယူ၁၇ အသင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႔ဆံု ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးက ဂ်ပန္ႏွင့္ မဲေခါင္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား ပိုမိုခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ ရရွိေစရန္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေဘာလံုး အားကစားျဖင့္ ဆက္ဆံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ ယူ၁၇ ၿပိဳင္ပဲြကဲ့သို႔ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပဲြမ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား ပိုမိုခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရွိသည့္ အတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ ပါေၾကာင္း၊ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ေဘာလံုး အားကစား အဆင့္အတန္းလည္း ပိုမို ျမင့္မား လာေစရန္ ဆႏၵျပဳပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

 

မဲေခါင္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား ေဘာလံုးေလာက ပိုမို ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ ယေန႔မနက္ (၈း၀၀)နာရီတြင္လည္း တုိက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အတူတကြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ မဲေခါင္ေဒသ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ ထူေထာင္ဖဲြ႔စည္း၍ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူငယ္ၿပိဳင္ပဲြမ်ား ပိုမိုက်င္းပႏုိင္ေရး၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သက္တမ္းအလိုက္ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရး၊ နည္းစနစ္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ လူငယ္ ေဘာလံုးပဲြေတာ္မ်ား က်င္းပျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။

6

အခမ္းအနား အၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး (H.E Shinzō Abe)ႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသ အာဆီယံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ MFF ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ ျမန္မာ ယူ၁၇ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ေနာင္ေနာင္စိုးႏွင့္ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ ယူ၁၇ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပဲြ၀င္ အသင္းမ်ားမွ အသင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မဲေခါင္ေဒသ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒မ်ား၊ အဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ကာ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။