မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

MFF ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရန် နောက်ဆုံးရက်အထိ အမည်စာရင်း ပေးသွင်းသူမရှိခဲ့
August 26, 2015
Myanmar National Team Training in UAE
August 26, 2015