အာဆီယံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ကောင်စီအစည်းအဝေး MFF တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်

အာဆီယံ ဘောလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် MFF ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော် ရွေးချယ်ခံရ
October 24, 2015
Myanmar (0-2) Lebanon
October 24, 2015