အင်ဒိုနီးရှားကလပ်အသင်းနှင့် တတိယလုမည့် MIC အသင်း

ဗိုလ်လုပွဲနှင့် လွဲခဲ့သည့် လက်ရှိချန်ပီယံ ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးအသင်း
July 14, 2016
နှစ် နှစ်ဆက် တတိယဆု ရရှိခဲ့သည့် MIC ဖူဆယ်အသင်း
July 16, 2016