AFC ‘C’ Coaching Certificate Course opens in Shan State

ဆူဇူကီးဖလားတွင် အုပ်စုမှ လွတ်မြောက်နိုင်ရန် အခွင့်အရေးကောင်းများရှိဟု နည်းပြချုပ် သုံးသပ်
August 8, 2016
.
August 10, 2016