အာရှဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် AFC အမှုဆောင် အစည်းအဝေး Video Conference ဖြင့်ကျင်းပ

မီဒီယာနှင့် သတင်းဆက်သွယ်ရေး ကော်မတီ (၁/၂၀၂၀) အစည်းအဝေးကျင်းပ
July 21, 2020
ဖူဆယ်နှင့် သဲသောင်ပြင်ဘောလုံး ကော်မတီ ( ၃/ ၂၀၂၀) အစည်းအဝေးကျင်းပ
July 24, 2020