အာရှ ယူ-၁၇ ခြေစစ်ပွဲစဉ် အုပ်စု (ဃ)၏ ပွဲကြို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်

အမျိုးသမီး ဒိုင်ကြီးကြပ်၊ ဒိုင်နှင့် အကူဒိုင်များ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
September 29, 2022
အမျိုးသမီး ဒိုင်ကြီးကြပ်၊ ဒိုင်နှင့် အကူဒိုင်များ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
October 1, 2022