၂၀၂၄ အာရှအမျိုးသမီးယူ-၂၀ နှင့် ယူ-၁၇ ပြိုင်ပွဲ ပထမအဆင့် ခြေစစ်ပွဲအတွက် အုပ်စုမဲခွဲပွဲ ကျင်းပ

MFF Sports Production Workshop 2022 ကျင်းပပြီးစီး
October 31, 2022
ဘဏ္ဍာရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေး (၂/၂၀၂၂)ကျင်းပ
November 4, 2022