ယူ-၁၅ လိဂ် FIFA-MFF U15 Youth League 2023 အောက်မြန်မာပြည်ဇုန် (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) ခြေစစ်ပွဲစဉ်များ စတင်

အာရှအမျိုးသမီး ယူ-၁၇ ခြေစစ်ပွဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် မြန်မာအမျိုးသမီးဒိုင် (၂)ဦး ဗီယက်နမ်သို့ထွက်ခွာ
April 19, 2023
MFF Newly Referee Course 1/2023 သင်တန်းဖွင့်လှစ်
April 24, 2023