ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္အသင္း ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိ

The MFF » latest news » ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္အသင္း ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိ

March 18, 2016 / By Admin

AFF Women’s Championship 2016 ( အာဆီယံအမ်ိဳးသမီး ခ်န္ပီယံရွစ္ ၂၀၁၆)ၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လာမည့္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႕အထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္းအေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်၊ မေလးရွား၊ (ေတာင္ကိုရီးယား၊တရုတ္တိုင္ေပ၊ဂ်ပန္) ၄င္းသံုးသင္းမွ တစ္သင္း၊ စုစုေပါင္း (၄)သင္းျဖင့္ အုပ္စု(ခ)မွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္ အသင္းအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ အေကာင္းဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့က်င္မႈမ်ားကို အပတ္ စဥ္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ယူ-၁၄ အမ်ိဳးသားလက္ေရြးစင္ အသင္းႏွင့္လည္း ဒုတိယႀကိမ္ ေျခစမ္းပြဲ ကစားခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေလ့က်င့္မႈပိုမို ထိေရာက္ေစရန္အတြက္ လာမည့္ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ ကြင္းဆင္းေလ့က်င့္မႈမ်ားအျပင္ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္အသင္းႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးေျခစမ္းပြဲ ကစားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၄င္းေျခစမ္းပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *