ျမန္မာယူ၁၆ အမ်ိဳးသမီးအသင္း ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေလ့က်င့္မည္

The MFF » latest news » ျမန္မာယူ၁၆ အမ်ိဳးသမီးအသင္း ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေလ့က်င့္မည္

January 21, 2019 / By Admin

အာရွအမ်ိဳးသမီးခ်န္ပီယံရွစ္ ၂၀၁၉ ေျခစစ္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ၁၆အမ်ိဳးသမီးအသင္းသည္ ၿပိဳင္ပြဲႀကိဳျပင္ဆင္မႈ အေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Gold Coast ၿမိဳ႕ သို႕ သြားေရာက္ကာ
၁၀ရက္ၾကာ ေလ့က်င့္ေျခစမ္းမည္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ရက္ေန႕မွ ၁၉ရက္ေန႕အထိသြားေရာက္ေလ့က်င့္မည့္ အဆိုပါ ေလ့က်င့္ေရးခရီးစဥ္တြင္ ၾသစေၾတးလ် ယူ၁၆အမ်ိဳးသမီးအသင္းႏွင့္ ေျခစမ္းပြဲ (၂)ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား အမ်ိဳးသမီးကလပ္အသင္းမ်ားႏွင့္လည္း
ေျခစမ္းကစားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ၁၆ အမ်ိဳးသမီးအသင္းကုိ နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒၚစန္းစန္းသိန္းမွ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကစားသမား ၂၃ဦးျဖင့္ သြားေရာက္ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္သည္။ အာရွအမ်ိဳးသမီးခ်န္ပီယံရွစ္ ၂၀၁၉ ေျခစစ္ပြဲ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ရက္ေန႕မွ မတ္လ ၃ရက္ေန႕အထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္၊ဖိလစ္ပိုင္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အသင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္သည္။