စဉ် မြို့နယ်ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး
မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်
Myitkyina
ဦးထွန်းလင်းနိုင်(တွဲဖက်) 09258058026
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်
Waingmaw
ဒေါ်ဖော်ဂျုံပရီနန် 09421115891
ရွှေကူမြို့နယ်
Shwegu
ဦးခန့်မျိုးမောင် 09250802687
မံစီမြို့နယ်
Mansi
ဦးစိုးဝင်းသန်း 09400060491
မိုးညှင်းမြို့နယ်
Mohnyin
ဖားကန့်မြို့နယ်
Hpakant
ဦးထွန်းနိုင်ဦး 09789143777