စဉ် မြို့နယ်ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး
ဘားအံ
Hpaan
ဒေါ်နော်ဩလျဖော 09-255708411
လှိုင်းဘွဲ့
Hlaingbwe
ဒေါ်မိနန္ဒမွန် 09-450512818
သံတောင်ကြီး
Thandaunggyi
ဒေါ်နော်ခူးသာဂေါလ် 09-255970579
မြဝတီ
Myawaddy
ဦးသန်းထွဋ် 09-423664685
ကော့ကရိတ်
Kawkareik
ဒေါ်အေးအေးအောင် 09-420743423
ကြာအင်းဆိပ်ကြီး
Kyarrinseikkyi
ဒေါ်ခိုင်ကျော့ကျော့ဝေ 09-254017542
ဖာပွန်
Hpapun
ဦးချမ်းသာဝင်း 09-897543635