ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၁၉ အသင္း ၏ အာဆီယံ ယူ-၁၉ ၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုပြဲစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚ

The MFF » competition » ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၁၉ အသင္း ၏ အာဆီယံ ယူ-၁၉ ၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုပြဲစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚ

May 30, 2018 / By Admin

Myanmar Football Federation
Published by Zaw Naing · 23 hrs · 

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၁၉ အသင္းသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ယူ-၁၉ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အုပ္စု (ခ)၌ မေလးရွား၊ အေရွ႕တီေမာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဘ႐ူႏိုင္း အသင္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အုပ္စုပြဲစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၁၉ အသင္းသည္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အေရွ႕တီေမာ၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ကေမၻာဒီးယား၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွား အသင္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆီမီးဖိုင္နယ္ အဆင့္ပြဲစဥ္မ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ တတိယေနရာလုပြဲႏွင့္ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။