အာဆီယံယူ-၁၉ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ယူ-၁၉ အသင္း၏ အၿပီးသတ္လူစာရင္း

The MFF » latest news » အာဆီယံယူ-၁၉ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ယူ-၁၉ အသင္း၏ အၿပီးသတ္လူစာရင္း

June 28, 2018 / By Admin

၂၀၁၈ အာဆီယံယူ-၁၉ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ယူ-၁၉ အသင္း၏ အၿပီးသတ္ (၂၃) ဦးစာရင္းျဖစ္ပါသည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာအသင္းမွာ တီေမာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ မေလးရွားႏွင့္ ဘရူနိုင္းအသင္းတို ့ ပါဝင္သည့္ အုပ္စု(ခ) တြင္ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာအသင္းသည္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံသို ့ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန့တြင္ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။