ေဟာင္ေကာင္ ဖိတ္ေခၚ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာ လက္ေရြးစင္ ယူ-၁၉ အသင္းႏွင့္ ယူ-၁၅ အသင္း ဝင္ၿပိဳင္မည္

The MFF » latest news » ေဟာင္ေကာင္ ဖိတ္ေခၚ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာ လက္ေရြးစင္ ယူ-၁၉ အသင္းႏွင့္ ယူ-၁၅ အသင္း ဝင္ၿပိဳင္မည္

December 22, 2018 / By Admin

ေဟာင္ေကာင္ ေဘာလံုး  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံ  ဖိတ္ၾကား ခ်က္အရ ျမန္မာ လက္ေရြးစင္ အမ်ိဳးသား ယူ-၁၉ အသင္းႏွင့္ ယူ-၁၅ အသင္းတို႔သည္ ေဟာင္ေကာင္ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ Jockey Club International Youth Invitational Football Tournament ကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္ ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အျခား ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး၊ လူငယ္ ကစားသမားမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပြဲ အေတြ႕အႀကံဳ ရရွိေစေရး ရည္ရြယ္၍ ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွ ၂၂ ရက္ထိ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ေဟာင္ေကာင္ ေဘာလံုး  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏  ဖိတ္ၾကားမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က  လက္ခံခဲ့ၿပီး  ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု အေၾကာင္း ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ကာ အျခား ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အသင္းမ်ားကို ထပ္မံ သိရွိရပါက သတင္း ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။