က​ဏ္ဍ​ - Grassroots

The MFF » Grassroots

MFF-MNL's Youth Development Program Road to Japan ခရီးစဉ်အတွက် ကစားသမား (၂၅) ဦး စာရင်း

ဇန်နဝါရီ 20, 2020 / By Admin

မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်၊ MPT နှင့် Myanmar Care တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် MFF-MNL’s Youth Development Program (Road to Japan 2020) ဘောလုံးခြေစမ်း လေ့လာရေး ခရီးစဉ်အတွက် ကစားသမား (၂၅) ဦး စာရင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။

<...