ျမန္မာ ယူ-၂၂အသင္း စခန္း၀င္ေလ့က်င့္မႈ စတင္

The MFF » Latest Activities » ျမန္မာ ယူ-၂၂အသင္း စခန္း၀င္ေလ့က်င့္မႈ စတင္

ဒီဇင်ဘာ 29, 2018 / By Admin

လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျပည္ပ ေျခစမ္းပြဲႏွစ္ပြဲ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမည့္ ျမန္မာ့လလက္ေရြးစင္ ယူ-၂၂ အသင္းသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက စတင္၍ စခန္း၀င္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၂၂ အသင္းသည္ အိုမန္ႏွင့္ ကာတာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေျခစမ္းပြဲမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အသင္းသည္ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္တြင္ အိုမန္ယူ-၂၃ အသင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တြင္ ကာတာ ယူ-၂၃ အသင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း ေျခစမ္းပြဲမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမည္ျဖစ္သည္။

23 list

ျမန္မာလက္ေရြးစင္ ယူ-၂၂ အသင္းကို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးကိုကိုသိန္း နည္းျပခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဦးၾကည္လြင္တို႔က တာ၀န္ယူကိုင္တြယ္လ်က္ ရွိၿပီး ေျခစမ္းပြဲစဥ္မ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္နည္းျပ အဖြဲ႕၀င္ ၇ ဦး၊ ကစားသမား ၂၀ ဦးတို႔ ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။