၂၀၂၀ အိုလံပစ္ အမ်ိဳးသမီး ေျခစစ္ပဲြတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသင္း ပထမဆင့္မွ စတင္ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္

The MFF » latest news » ၂၀၂၀ အိုလံပစ္ အမ်ိဳးသမီး ေျခစစ္ပဲြတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသင္း ပထမဆင့္မွ စတင္ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္

ဇူလိုင် 17, 2018 / By Admin

၂၀၂၀ အုိလံပစ္ ေျခစစ္ အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ အာရွဇုန္ ေျခစစ္ပဲြအတြက္ အုပ္စုမ်ားမဲခဲြပဲြ အခမ္းအနားကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔ မနက္ (၁၁း၀၀)နာရီတြင္ အာရွေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (AFC) ရံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ AFC အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ အသင္းမ်ား၏ ဆီဒင္အဆင့္ ရပ္တည္မႈမ်ားအရ ပထမအဆင့္တြင္ ျမန္မာအသင္း အပါအ၀င္ အသင္း ၁၉ သင္းအား လာမည့္ ၂၀၁၈ ႏို၀င္ဘာ ၄ မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ဦးစြာယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားေစမည္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ အဆင့္ေျခစစ္ပဲြကို ပထမအဆင့္မွ ထိပ္ဆံုး ၁၀ သင္းကို အာရွအဆင့္ ၆ ႏွင့္ ၇ (ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္) ႏွစ္သင္းျဖင့္ေပါင္း၍ စုစုေပါင္း ၁၂ သင္းျဖင့္ ၂၀၁၉ ဧၿပီ ၁ မွ ၉ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ တတိယအဆင့္ ေျခစစ္ပဲြကို ဆီဒင္အဆင့္ ၁ မွ ၅ အထိ (ၾသစေၾတးလ်၊ ေျမာက္ကုိရီးယား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ တရုတ္၊ထိုင္း)တုိ႔ႏွင့္အတူ ဒုတိယအဆင့္မွ အႏိုင္ရလာသည့္ အသင္း ၃ သင္းျဖင့္ေပါင္းကာ စုစုေပါင္း အသင္း(၈)သင္းျဖင့္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ တတိယအဆင့္ ေျခစစ္ပဲြမ်ားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ/ေဖေဖာ္၀ါရီတို႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ တတိယအဆင့္မွ အႏိုင္ရလာသည့္ အသင္း ၄ သင္းသည္ Play Off ပဲြစဥ္မ်ားအျဖစ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မတ္လ အတြင္း အိမ္ကြင္း အေ၀းကြင္း ႏွစ္ေက်ာ့ ကစားရမည္ျဖစ္ကာ အႏုိင္ရရွိသည့္ အသင္း ၂ သင္းသာ ၂၀၂၀ အုိလံပစ္ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလံုးပဲြစဥ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ ကစားခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ရွင္ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးအသင္းမွာမူ ေျခစစ္ပဲြ၀င္စရာမလုိဘဲ အလုိအေလ်ာက္ ေျခစစ္ပဲြေအာင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ အုိလံပစ္ အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုး ေျခစစ္ပဲြအဆင့္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ခြင့္ရ အသင္းမ်ား

Encl 1) - WOFT2020 QR1 Draw Mechanism-1

ေျခစစ္ပဲြ အဆင့္လုိက္ က်င္းပမည့္ပံုစံႏွင့္ က်င္းပမည့္ရက္မ်ား လ်ာထားခ်က္

Encl 1) - WOFT2020 QR1 Draw Mechanism-2

ေျခစစ္ပဲြ၀င္ အသင္းမ်ားအား ဆီဒင္အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္

Encl 1) - WOFT2020 QR1 Draw Mechanism-3

ေျခစစ္ပဲြအုပ္စုမ်ားေရးဆဲြမည့္ပံုစံႏွင့္ အုပ္စုခဲြေ၀မည့္စနစ္

Encl 1) - WOFT2020 QR1 Draw Mechanism-4

Encl 1) - WOFT2020 QR1 Draw Mechanism-5