August 9, 2016

AFC ‘C’ Coaching Certificate Course opens in Shan State

မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် (MFF)သည် အာရှဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် AFC ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အားကစားနှင့် ကာယပညာ ဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ AFC (C) လိုင်စင်နည်းပြသင်တန်း AFC “C” Certificate Course […]