ျမန္မာယူ-၁၄ အသင္းနည္းျပခ်ဳပ္ အဲရစ္၀ီလ်ံႏွင့္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ လမ္းခြဲ

The MFF » latest news » ျမန္မာယူ-၁၄ အသင္းနည္းျပခ်ဳပ္ အဲရစ္၀ီလ်ံႏွင့္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ လမ္းခြဲ

October 29, 2016 / By Admin

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၁၄အသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ အဲရစ္၀ီလ်ံသည္ ၄င္း၏ မိသားစုကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ ့လာသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုအခါ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္အရ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္း လိုက္သည္။

အဲရစ္ဝီလ်ံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ကတည္းက လက္တြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့လက္ေရြးစင ္ယူ-၂၁ အသင္း၊ ယူ-၁၆ အသင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ခဲ့ဖူးကာ လက္ရွိတြင္ ယူ-၁၄ အသင္းကို ကိုင္တြယ္ေနသည့္ နည္းျပတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အဲရစ္ဝီလ်ံကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက သက္တမ္းတိုး စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့ရာ ယခုလမ္းခြဲလိုက္ခ်ိန္တြင္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ခန္႔ က်န္ရွိေနသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ ယူ-၁၄ အသင္းကို လက္ေထာက္ နည္းျပမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ ဦးခင္ေမာင္ေထြး၊ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္တို႔မွ ဆက္လက္ တာဝန္ ယူကိုင္တြယ္လွ်က္ ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္လည္း သင့္ေလွ်ာ္သည့္ နည္းျပ တစ္ဦးကို မၾကာမီ ခန္႔အပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *