MFF လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရမည့္ ယူ၁၄ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၿပိဳင္ပဲြမွ ကစားသမားမ်ားစာရင္း

The MFF » latest news » MFF လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရမည့္ ယူ၁၄ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၿပိဳင္ပဲြမွ ကစားသမားမ်ားစာရင္း

December 5, 2018 / By Admin

 

45746829_1231757486963061_3238229247524864000_o

MFF 100 PLUS U14 BOY’S TOURNAMENT 2018 အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ 100 PLUS တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ၿပိဳင္ပဲြမွ အလားအလာ ရွိသည့္ ထူးခြ်န္လူငယ္မ်ားကို MFF Technical Department မွ ေစာင့္ၾကည့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အကယ္ဒမီမ်ားတြင္ အနာဂတ္အတြက္ စနစ္တက် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဆန္ခါတင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ထူးခြ်န္လူငယ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

အမည္                                   အဘအမည္                        ေမြးသကၠရာဇ္       ကစားသည့္ေနရာ          ျပည္နယ္/တိုင္း

၁။ ေနထက္ေအာင္                    ဦးေက်ာ္ဝင္းေအာင္             ၈-၂-၂၀၀၅                ေရွ႕တန္း                     ခ်င္း

၂။ ရွယ္မာန္ထန္း                          ဦးလိန္းရွယ္                         ၁၂-၄-၂၀၀၆              ေရွ႕တန္း                     ခ်င္း

၃။ ထန္စြမ္းခိုင္                             —-                                           ၁၉-၉-၂၀၀၆              ဂိုး                                 ခ်င္း

၄။ ႏိုင္ဝင္းထြန္း                             ဦးမိုးေက်ာ္သူ                        ၁၅-၁၁-၂၀၀၅           အလယ္တန္း          မႏၱေလး

၅။ ဇင္ကိုကို                                  ဦးရဲဝင္း                                   ၄-၂-၂၀၀၅                  အလယ္တန္း           မႏၱေလး

၆။ ဟံသာလင္း                             ဦးလိႈင္းၿဖိဳး                              ၁-၅-၂၀၀၆                ဂိုး                                မႏၱေလး

၇။ ေ အာင္ရဲဦး                              ဦးေက်ာ္ဝင္း                           ၂၅-၁-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                   မႏၱေလး

၈။ စိုင္းလြတ္လပ္ေအာင္          ဦးတင္ေထြး                                ၄-၁-၂၀၀၅                အလယ္တန္း             ကခ်င္

၉။ လြင္မင္းသန္႔                           ဦးလွမိုး                                        ၂-၃-၂၀၀၅                ေရွ႕တန္း                     ကခ်င္

၁၀။ ေအာင္ခြီးရွိန္                          ဦးလင္းေအာင္                        ၉-၈-၂၀၀၅                ေနာက္တန္း               ကခ်င္

၁၁။ ဇင္မိုးထက္အာကာထြန္း    ဦးတင္ေမာင္ေထြး                ၁၉-၄-၂၀၀၅              ေနာက္တန္း               မႏၱေလး

၁၂။ သူရိန္စိုး                                   ဦးသန္းစိုး                              ၁၄-၈-၂၀၀၅              ေနာက္တန္း                မႏၱေလး

၁၃။ ထြန္းထြန္းသိန္း                     ဦးသိန္းထြန္းဦး                    ၃-၁၂-၂၀၀၅              ကြင္းလယ္                     မႏၱေလး

၁၄။ ဝင္းေဇာ္                                  ဦးေဇာ္လြင္                           ၃၀-၅-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                        ေနျပည္ေတာ္

၁၅။ ေအာင္ေက်ာ္ေဌး                   ဦးေဇာ္လြင္                          ၁၅-၆-၂၀၀၅              ဂိုး                                     ေနျပည္ေတာ္

၁၆။ မ်ိဳးသီဟေဇာ္                          ဦးရန္ႏိုင္စိုး                              ၄-၇-၂၀၀၅                ေနာက္တန္း               ေနျပည္ေတာ္

၁၇။ ေက်ာ္ေဇယ်ဦး                        ဦးေက်ာ္စိုး                            ၂၃-၃-၂၀၀၅              ေနာက္တန္း                ကယား

၁၈။ စိုးအာကာထက္                    ဦးေစာဝင္းႏိုင္                        ၈-၂-၂၀၀၅                ေရွ႕တန္း                     ရွမ္း (ေျမာက္)

၁၉။ လိႈင္းနဒီ                                  ဦးလိႈင္ထြန္းဦး                    ၂၂-၁-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                        တနသၤာရီ

၂၀။ သန္႔ဇင္ဦး                              ဦးစိုးစိုး                                    ၂- ၄-၂၀၀၅                ေနာက္တန္း                 မြန္

၂၁။ ေစာစိုးျမင့္                             ဦးေစာလိႈင္                             ၆-၁-၂၀၀၅                ေရွ႕တန္း                       မြန္

၂၂။ ခ်စ္ထူး                                     ဦးစိုးဝင္း                             ၃၀-၅-၂၀၀၅              အလယ္တန္း                 မြန္

၂၃။ ေစာမင္းႏိုင္စိုး                       ဦးပန္းခင္                           ၂၀-၅-၂၀၀၅              ဂိုး                                       မြန္

၂၄။ ရင္ကိုဦး                                 ဦးေက်ာ္ေဆြ                     ၁၂-၄-၂၀၀၆              ေရွ႕တန္း                           မေကြး

၂၅။ ညီညီခိုင္                                ဦးမင္းခိုင္ဦး                       ၂၆-၇-၂၀၀၅              ေနာက္တန္း                     မေကြး

၂၆။ လမင္းထြန္း                          ဦးေအာင္ဗိုလ္                     ၂-၇-၂၀၀၆                ေနာက္တန္း                    မေကြး

၂၇။ ေစာေအာင္စိုးမိုး                  ဦးေက်ာ့ပစ္                       ၇-၁၀-၂၀၀၅              အလယ္တန္း                    ကရင္

၂၈။ ေစာတင္ေဇာ္                       ဦးတာပစ္လို                        ၂-၄-၂၀၀၅                ေရွ႕တန္း                          ကရင္

၂၉။ ေစာေအာင္ႏိုင္လင္း          ဦးေက်ာ္ျမင့္                       ၂၈-၅-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                           ကရင္

၃၀။ ေစာႏိုင္                                 ဦးေရႊဥ                                  ၆-၁-၂၀၀၅                ေရွ႕တန္း                         ကရင္

၃၁။ ေစာသူရစိုး                           ဦး                                       ၅-၁၂-၂၀၀၅              အလယ္တန္း                    ကရင္

၃၂။ ရဲမင္းသူ                               ဦးေက်ာ္သန္း                   ၁၆-၄-၂၀၀၅              ေနာက္တန္း                      ပဲခူး

၃၃။ ေအာင္ကိုကို                      ဦးခင္ေမာင္သန္း            ၂၃-၆-၂၀၀၅              အလယ္တန္း                     ပဲခူး

၃၄။ ေမာင္ထြန္းေအာင္လြင္   ဦးေအာင္ေဇာ္မိုး             ၁၀-၅-၂၀၀၅              အလယ္တန္း                    ပဲခူး

၃၅။ မင္းေဇာ္ေအာင္               ဦးတင္ေအာင္                   ၁၀-၂-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                            ပဲခူး

၃၆။ ဟစ္လာေကာင္းစံ          ဦးဟစ္ေမာ္ဝင္း                 ၁၈-၅-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                           ပဲခူး

၃၇။ မင္းသုတ                         ဦးတင့္ေဆြ                            ၆-၃-၂၀၀၅                ေနာက္တန္း                  ပဲခူး

၃၈။ ထက္ေဝပိုင္                     ဦးေက်ာ္စြာေအာင္            ၂၈-၃-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                         ဧရာဝတီ

၃၉။ သန္႔ဇင္ေအာင္               ဦးျမင့္ေအာင္                      ၂၃-၁-၂၀၀၅              ေနာက္တန္း                   ဧရာဝတီ

၄၀။ စေအာင္ထက္ၿဖိဳး           ဦးမန္းသိန္းထြန္း               ၁၇-၄-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                        ဧရာဝတီ

၄၁။ ထိုက္သူရေအာင္           ဦးေအာင္ဆန္းဝင္း              ၄-၈-၂၀၀၅                ေနာက္တန္း                ဧရာဝတီ

၄၂။ ခ်မ္းသာၿဖိဳးဝင္း               ဦးေဌးဝင္း                              ၅-၆-၂၀၀၅                အလယ္တန္း              ဧရာဝတီ

၄၃။ ဖုန္းေဇာ္ဟန္                  ဦးေဇာ္လင္း                        ၁၈-၈-၂၀၀၅              အလယ္တန္း              ရန္ကုန္

၄၄။ အိုေကခ်စ္                       ဦးမ်ိဳးေအာင္                          ၁-၅-၂၀၀၅                ေရွ႕တန္း                     ရန္ကုန္

၄၅။ ေနဇင္မိုးထက္                ဦးေနလင္းေဌး                 ၂၂-၁-၂၀၀၅              ဂိုး                                    ရန္ကုန္

၄၆။ ခြန္အာကာဦး                  ဦးခြန္ဆန္းသိန္းေထြး     ၁၈-၄-၂၀၀၅              ေနာက္တန္း               ရွမ္း(ေတာင္)

၄၇။ ေစာသူရထြန္း                 ဦးေစာလွရယ္                  ၂၅-၂-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                     ရွမ္း(ေတာင္)

၄၈။ ေအာင္ျမင္                        ဦးထြန္းလင္း                    ၂၅-၅-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                     ရွမ္း(ေတာင္)

၄၉။ ေကာင္းခန္႔သူ                 ဦးေအာင္ကိုလတ္              ၇-၃-၂၀၀၅                ဂိုး                               ရွမ္း(ေတာင္)

၅၀။ မာတုေရွလ                      ဦးဒါေယ                            ၁၈-၃-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                      ရွမ္း (အေရွ႕)

၅၁။ လွျမင့္ႏိုင္                        ဦးခ်စ္ေဝ                                 ၂-၂-၂၀၀၅                ဂိုး                                 ရွမ္း (အေရွ႕)

၅၂။ေဇာ္မ်ိဳးသြင္                     ဦးေဇာ္ျမင့္                          ၂၂-၆-၂၀၀၅              အလယ္တန္း              ရွမ္း (အေရွ႕)

၅၃။ ဖိုးလ                                  ဦးအားငို                               ၁-၆-၂၀၀၅                ေရွ႕တန္း                   ရွမ္း (အေရွ႕)

၅၄။ ထြဋ္ေအာင္လြင္               ဦးမင္းမင္းသန္႔               ၂၄-၈-၂၀၀၅              အလယ္တန္း              စစ္ကိုင္း

၅၅။ ဖုန္းျပည့္ေမာင္                  ဦးျမေက်ာ္                       ၂၃-၂-၂၀၀၅              ေနာက္တန္း                 စစ္ကိုင္း

၅၆။ ညီညီထြန္း                         ဦးထြန္းဦး                       ၂၀-၅-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                         စစ္ကိုင္း

၅၇။ မ်ိဳးမင္းသူ                           ဦးေအာင္ေက်ာ္             ၁၂-၅-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                          စစ္ကိုင္း

၅၈။ ေဝယံေအာင္                     ဦးေအာင္ေဌး                  ၁၆-၂-၂၀၀၅              အလယ္တန္း              စစ္ကိုင္း

၅၉။ ပိုင္သက္ၿဖိဳး                        ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း        ၁၉-၅-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                        စစ္ကိုင္း

၆၀။ ကံဝင္းေမာင္                       ဦးတင္လိႈင္                ၁၁-၁၂-၂၀၀၅            ေရွ႕တန္း                         ရခိုင္

၆၁။ ေက်ာ္ထက္လင္း               ဦးေမာင္ဦး                       ၈-၃-၂၀၀၅                ေရွ႕တန္း                      ရခိုင္

၆၂။ ၿဖိဳးေအာင္လင္း                 ဦးခိုင္မိုးထြန္း                 ၂၉-၅-၂၀၀၅              ေရွ႕တန္း                       ရခိုင္

၆၃။ေဇာ္ပိုင္းလင္း                    ဦးေမာင္လွပု              ၂၄-၅-၂၀၀၅              ေနာက္တန္း               ရခိုင္

 

u141 u142