ျမန္မာလက္ေရြးစင္ ယူ-၁၆ အမ်ိဳးသမီး အသင္း၏ အာရွေျခစစ္ပြဲ ပထမအဆင့္ ပြဲစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚ

The MFF » competition » ျမန္မာလက္ေရြးစင္ ယူ-၁၆ အမ်ိဳးသမီး အသင္း၏ အာရွေျခစစ္ပြဲ ပထမအဆင့္ ပြဲစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚ

May 30, 2018 / By Admin

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၁၆ အမ်ိဳးသမီး အသင္းယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည့္ အာရွယူ-၁၆ ေျခစစ္ပြဲ ပထမအဆင့္ ပြဲစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၁၆ အမ်ိဳးသမီး အသင္းသည္ ယင္းေျခစစ္ပြဲတြင္ အုပ္စု(င)တြင္ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဆီးရီးယား၊ နီေပါအသင္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေျခစစ္ပြဲစဥ္မ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအသင္း သည္ အုပ္စု အဖြင့္ပြဲစဥ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွား အသင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ရွင္ နီေပါအသင္း၊ စက္တက္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆီးရီးယား အသင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ အသင္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေျခစစ္ပြဲ ပထမအဆင့္ပြဲစဥ္မ်ားကို အုပ္စု ၆ ခုခြဲ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အုပ္စု ပထမ ေျခာက္သင္းႏွင့္အေကာင္းဆံုး အုပ္စု ဒုတိယ ႏွစ္သင္းတို႔သည္ ဒုတိယအဆင့္ ေျခစစ္ ပြဲမ်ား ထပ္မံ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *